Blog

Teaching coding has never been easier!

May 03, 2022

Teaching coding has never been easier!

EdTech startup imagiLabs is launching imagi Edu, a platform for instructors to easily teach Python and create private classes. (Swedish below.)

Over the past three years, imagiLabs has built a global community of kid creators who are engaged in coding, thanks to the company’s gamified mobile app imagi, wearable accessory (the imagiCharm), and innovative curriculum. Their products are designed with pre-teen girls’ interests at heart, making the tools uniquely inclusive. 

imagiLabs’ new Edu platform – a website built for browsers and also a tablet app – makes it safe and straightforward to implement Python lessons in group settings. Students will not have to share any personal data. Signing up and using the platform will remain free, including 6+ hours of learning content, with extended content available for purchase. 


This product development was supported by two recent awards: the Stockholm Innovation Scholarship (250 000 SEK from the city) and a grant from Deloitte ($50,000 for promoting SDG #4). 

Schools and ministries of education in many countries have an urgent need for enabling teacher competency around text-based programming. The team at imagiLabs continues to offer teacher training sessions and occasionally even workshops directly to students. 

Parent and STEM educator Tiffany recently observed her daughter at an event, noting: “the imagiCharm project really kept her interest… the combination of being able to create something unique to her plus the puzzle-like challenge of coding = dynamite combo.”

imagiLabs' learning content is currently available in English and Swedish, and is ideal for students ages 8-13+.

To learn more about how the company supports educators and kids directly, or to get full access to this new platform for use with your student group, reach out to education@imagilabs.com.

Press release by Nadia Garfunkel

 

--

EdTech start-up imagiLabs lanserar sin Edu plattform för att undervisare på ett enkelt sätt kan lära ut Python till elever.

Tack vare företagets gamifierade mobilapp imagi, bärbara tillbehör (imagiCharm) och innovativa läroplan har imagiLabs lyckats byggt upp en global community av unga kreatörer som är engagerade i kodning under de tre senaste åren. Deras produkter är designade tillsamans med unga flickor innan tonåren vilket gör verktygen unikt inkluderande.


imagiLabs nya Edu platform är en hemsida byggt för webbläsare, det finns även tillgänglig som app för läsplattor. Detta format gär det säkert och enkelt att implementera Python lektioner i klassrummer. Registreringen och användningen av plattformen är kostnadsfritt och vid registrering ingår minst 6 timmars undervisningsmaterial, med chans till förlägning vid prenumerering. 


STEM-pedagogen och mamman, Tiffany, observerade nyligen sin dotter vid ett evenemang och noterade: "imagiCharm-projektet höll verkligen hennes intresse ... kombinationen av att kunna skapa något unikt för henne plus den pusselliknande utmaningen med kodning = dynamitkombo."


imagiLabs lärandeinnehåll är för närvarande tillgängligt på engelska och svenska och är idealiskt för elever i åldrarna 8-13+.


För att lära dig mer om hur företaget stöder lärare och barn direkt, eller för att få full tillgång till denna nya plattform för användning med din studentgrupp, kontakta education@imagilabs.com.

 

Translation by Beverly Law

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.